Zjevení Páně …

Opustili domov, přinesli dary a ve svých nádherných královských a kněžských pláštích klečí na rozestlané slámě a sami sebe dávají jako dar. Byli moudří, zdánlivě vůbec nic za svou námahu a putování nedostali.

Byli moudří – podle evangelijní zprávy nic neříkali – jen padli, klaněli se a obdarovali.

Pane, tak mnohé nám ukazuje klanění mudrců.

Vidíme jejich ochotu k rozpoznávání Božích znamení, ochotu k pouti za Tebou, vytrvalost i tehdy, když bloudí, upřímné klanění se Tobě, nezištné obdarování a moudré mlčení před Tebou.

A tak Tě prosíme, dej nám na jejich přímluvu sílu, ať dokážeme jako oni hledat především Tebe ,i když nám ukazuješ cesty tak zvláštní, ať Tě nacházíme jako oni a dokážeme se Ti dávat jako dar s tím nejlepším, co máme.

…v našem životě

Požehnaný a milostiplný rok 2020 Vám všem přeje a žehná Vám

P.Daniel