Zjevení  Páně …

A v Římě nevěděli nic, v Jeruzalémě pak jen to, co se dozvěděli od mudrců.

V bezvýznamném Betlémě to věděli pastýři.

Na Boží slávě, na rozdíl od té lidské, se nic nemění, jestli ji pozná šest  lidí či šest miliard lidí.

Mudrcové ji poznali – jejich nadšení, pokora spojená s ochotou k rozpoznávání Božích znamení, odhodlání k pouti za Tebou, vytrvalost i tehdy, když bloudí, upřímné klanění se Tobě,

nezištné obdarování a moudré mlčení před Tebou …

Pane, dej nám tuto moudrost, která vychází z pokory a pravdy.

Požehnání v celém roce 2019 Vám všem přeje, vyprošuje

a žehná Vám

Váš duchovní správce    P.Daniel