Zjevení Páně …

 

Dary přinesené narozenému Spasiteli mohou i v nás vyvolávat otázky:

Mají mé činy a práce hodnotu ryzího zlata?

Jsou mé myšlenky vonné jako kadidlo a stoupají tak mé chvály k nebi?

Je řeč, která vytéká z mých úst, když mne sevře bolest a starosti, ohlašovatelky údělu smrti, hojivá vonná píseň odevzdanosti ?

Je obydlí, označované jako Kristovo království, místem přebýváním lidí, kteří usilují o vzájemnou lásku?

Pane, dej, ať Tě nikdy nepřestáváme hledat.

Ať se nespokojujeme s polovičatostí, ale celým srdcem hledáme Tvou lásku.

 

Požehnání v celém novém roce Vám všem přeje a vyprošuje

 

a žehná Vám Váš duchovní správce P.Daniel