Zjevení  Páně …

V mešních modlitbách slavnosti Zjevení Páně se mluví o zjevení  Boží slávy, božství samotného.

Jde o nejvýznamnější událost ve vesmíru.

A v Římě nevěděli nic, v Jeruzalémě pak jen to, co se dozvěděli od mudrců.      V bezvýznamném Betlémě to věděli pastýři.

Na Boží slávě, na rozdíl od té lidské, se nic nemění, jestli ji pozná pět lidí či pět miliard lidí.

Člověk je stejně oslovován jako jednotlivec, kterého zná Bůh jménem, ne jako dav.

Matoušovo evangelium nám říká : Ježíš je světlem, které poznávají a podle něhož se řídí jen moudří.

Ne moudří dle vlastního mínění, ne moudří dle zdání světa, ale skutečně moudří, kteří se nechají oslovit Bohem a zařídí se podle toho.

Pane, dej nám tuto moudrost, která vychází z pokory a pravdy.

Požehnání v celém roce 2017  Vám všem přeje, vyprošuje

a   žehná Vám      Váš  duchovní správce      P. Daniel