Zjevení Páně …

Dva druhy lidí nalezli Ježíše: pastýři a mudrci.

Pastýři, kteří věděli, že neznají nic.

Mudrci, kteří věděli, že neznají všechno.

Jen velmi prostí a velmi učení objevili Boha.

Nikdy ti, kteří nebyli prostí, kteří znali něco, ale nebyli ochotni poznat všechno, co bylo v jejich silách.

Zůstali napůl cesty.

Pane, dej, ať Tě nikdy nepřestáváme hledat.

Ať se nespokojujeme s polovičatostí, ale celým srdcem hledáme Tvou lásku.

Požehnání v celém novém roce Vám všem přeje a vyprošuje

Váš duchovní správce

P. Daniel