1. neděle  postní CNeděle 10.března

v 8.00    Velká Losenice –  za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová- za Evu Šteklovou, Jiřinu a Františka Tonarovy

a rodinu   Břízovu

v 11.00 Sázava –  za Josefa Wasserbauera, manželku, rodiče a sourozence

 

Pondělí 11.března

v 8.00 Velká Losenice – za Josefa a Libuši Dočekalovy,zetě a rod Dočekalů a

Šerejchů

 

Středa 13. března

v 17.00 Velká Losenice –  eucharistická oběť pro děti a mládež

za Ludmilu a Jiřího Wasserbauera a rod Jarošů

 

Čtvrtek 14.března

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 18.00 Vepřová – za živé a zemřelé obyvatele Vepřové  (17.00 – sv.smíření)

 

Pátek 15.března

v 18.00 Velká Losenice –  za  rodiny Pibilovy,Hejnovy, Zachovy a Burešovy

 

2. neděle  postní CNeděle 17.března

v 8.00    Velká Losenice –  za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová- za Růženu a Františka Krčálovy

v 11.00  Velká Losenice – za Marii a Jaroslava Augustinovy a rod Čejků

 

Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík – neděle – 9.00-9.20 hod.

Svátost smíření :

Velká Losenice – zpovědní místnost -pátek 17.30-17.50 hod.

Havlíčkova Borová – čtvrtek – fara – 14.00-14.45 hod.  

Úmysly apoštolátu modlitby :  na měsíc březen  2019

Evangelizační : za křesťanská společenství, zejména ta, která jsou vystavena pronásledování, aby zakoušela Kristovu blízkost a jejich práva byla uznána

Národní : Ať dokážeme milovat bližního po vzoru lásky Boží, která je ochotna

obětovat se až do krajnosti.

Farní : Aby  prožívání doby postní s postem, almužnou („postničkou“)

a modlitbou  oživilo duchovní život farníků i našeho farního společenství