Slovo na týden

Archiv

7. týden velikonoční B

Milé sestry a bratři v Kristu ! Otče, zachovej je ve svém jménu!Tak se modlí Ježíš za své učedníky, za církev,...

Otevřít

6. týden velikonoční B

Milé sestry a bratři v Kristu ! V prvotní církvi nebylo samozřejmostí to, co dnes víme, totiž, že církev je zde pro...

Otevřít

5. týden velikonoční B

Milé sestry a bratři v Kristu! V tomto týdnu vstupujeme do „mariánského měsíce“ v právě probíhající radostné velikonoční době. Uvědomme si tedy účast...

Otevřít

4. týden velikonoční B

Milé sestry a bratři v Kristu ! Mnoho lidí v dnešní době touží po samostatnosti a svobodě. Nechtějí být „jako ovce“...

Otevřít

3. týden velikonoční B

Kristus, původce života, najednou stojí uprostřed apoštolů, přeje a přináší jim pokoj. Pokoj, vycházející z toho, že všechno, byť i lidsky...

Otevřít

2. týden velikonoční B

Milé sestry a bratři v Kristu! Všichni se jednomyslně shromažďovali v Šalamounově podloubí. Z ostatních se k nim nikdo neodvážil připojit, ale lidé o...

Otevřít

Velikonoční oktáv

Ta pravá, velká radost je až Vzkříšení : Ten, který podstoupil křížovou cestu, smrt, opuštěnost, vstává z mrtvých. Finis coronat opus...

Otevřít

5. týden postní B

Milé sestry a bratři v Kristu !   Vložím svůj zákon do jejich nitra, napíšu jim ho do srdce– praví Hospodin....

Otevřít

4. týden postní B

Milé sestry a bratři v Kristu! Evangelium dnešní neděle totálně rozbíjí iluzi o soudu kdesi v budoucnosti. Soud se koná už nyní....

Otevřít

3. týden postní B

Milé sestry a bratři v Kristu ! Hranice Boží lásky je neuvěřitelná – dal svého Syna, aby mohl obnovit námi porušenou...

Otevřít