Modlitby matek

Na setkání používáme malý stůl, kam pokládáme:

KŘÍŽ, SVÍČKU, BIBLI, malý košík

Vždy se modlíme: (dle brožurky, které nám hnutí poskytlo)

1. aby Duch svatý vedl naše setkání
2. za ochranu před vším zlem
3. za odpuštění
4. za jednotu srdcí a myslí
5. chválíme Boha modlitbami a písněmi
6. za jednotu se všemi skupinkami MM
7. čteme z Písma svatého
8. děkujeme Bohu za dar mateřství
9. vkládáme lístky se jmény našich dětí a v srdci je svěřujeme do Pánovy péče

Modlíme se za výstavbu kaple v Sázavě, za nemocné ve farnosti a ostatní úmysly, o které kdokoliv (z nás nebo okolí) požádá. 


Modlitební skupina v Sázavě: 

Na modlitbu se setkáváme každý čtvrtek od 19,30h. do 20,45h. v suterénu Kulturního domu v Sázavě

Veškeré informace ráda zodpovím na tel. 603 851 938.

Rodičovské požehnání

Často kladené dotazy

další informacewww.modlitbymatek.cz