1. neděle postní ANeděle 5.března

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Evu Šteklovu,rodinu Tonarovu a Břízovu

v 11.00 Velká Losenice – za Marii Dejmalovou,manžela a syna Petra

+ křest Marek Havlíček

 

Středa 8. března

v 17.00 Velká Losenice – bohoslužba pro děti a mládež

 

Pátek 10. března

v 18.00 Velká Loseniceza Miroslava a Jiřího Zacha,oboje rodiče

 

Sobota 11. března

v 16.00 Oudoleň – za živé a zemřelé farníky Oudoleně

 

2. neděle postní ANeděle 12.března

v 8.00 Velká Losenice – za farníky + ADORACE

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Evu Sobotkovou a živé a + členy rod. Sobotkovy

v 11.00 Velká Losenice – za P.Jaroslava Bošinu,rodiče a sourozence


Křížové cesty

 

Velká

Losenice

středa, pátek

půl hodiny před eucharistickou obětí

neděle ráno 7.15.hod – a od 10.15 hod.

 

pondělí,úterý, čtvrteksobota

od 17.00.hod

Malá Losenice

čtvrtek – 17.30 hod. neděle – kaple

13.00 hod

Vepřová

pátek – Obecní úřad

15.00 hod

H. Borová

neděle 8.45 hod.

Pořežín

pátek – kaple

18.00 hod.

Sázava

neděle – Obecní úřad

13.00 hod.

Oudoleň

sobota – kaple

15.15 hod

 

Úřední hodiny:

St – hodinu před eucharistickou obětí

 

Farní knihovna: Velká Losenice – Losík – 9.00- 9.30 hod.

 

Svátost smíření: Velká Losenice – pátek – 17.00-17.45 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc březen 2017


Evangelizační : Za pronásledované křesťany, aby zakoušeli podporu celé církve

skrze modlitbu i hmotnou pomoc.

 

Národní: O milost a sílu opustit to, co přímo nesouvisí s jádrem evangelia

 

Farní : Aby prožívání doby postní s postní almužnou prohloubilo víru farníků