Neděle 1. března     1. neděle postní A

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodiče Říčanovy

v 11.00 Velká Losenice – za Josefa a Blaženu Havlíčkovy, rod Havlíčků a Holasů

 

Pondělí     2. března

v 18.00 Velká Losenice – za manžele Nidermertlovy, oboje rodiče, bratry a Fanušku

 

Středa     4. března

v 17.00 Velká Losenice eucharistická oběť pro děti a mládež za Marii a Oldřicha Dobrovolných

 

Čtvrtek     5. března

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 18.00 Vepřová – za živé a zemřelé obyvatele Vepřové

(17.00 – sv. smíření)


Pátek     6. března

v 18.00 Velká Losenice za Marii a Jana Smejkalovy

v 18.45 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady


Sobota     7. března

v 16.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle 8. března     2. neděle postní A

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za  Evu Šteklovou, Jiřinu a Františka Tonarovy a duše v očistci

v 11.00 Sázava – za Josefa Wasserbauera, manželku, rodiče a sourozence

 


 

Farní knihovna: Velká Losenice – Losík – neděle – 9.00-9.30 hod.

Svátost smíření:

Velká Losenice – pátek – zpov. místnost – 17.00-17.45 hod.

Havlíčkova Borová – čtvrtek – fara 14.00 – 14.45 hod.

Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc březen 2020

Evangelizační: Modleme se, aby církev v Číně vytrvala ve věrnosti evangeliu a rostla v jednotě

Národní: Za farní společenství – ať jsou na přímluvu sv. Vojtěcha dobrým zázemím pro hledající,katechumeny, trpící a nemocné

Místní: Aby příprava dětí k přijetí svátostí proměnila vztah dětí a jejich rodin

 


 

Boží  slovo v liturgii

Ne

Gn 2,7-9, 3,1-7

žalm 51

Řím 5,21-19

Mt 4,1-11

Čt

Est.4,17n

žalm 138

Mt 7,7-12

Po

Lv 19,1-2.11-18

žalm 19

Mt 25,31-46

Ez 18,21-28

žalm 130

Mt 5,30-26

Út

Iz 56,10-11

žalm 34

Mt 6,7-15

So

Dt 26,16-19

žalm 119

Mt 5,43-48

St

Jon 3,1-10

žalm 51

Lk 11,29-32

Ne

Gn 12,1-4a

žalm 33

2Tim 1,8b-10

Mt 17,1-9