Neděle 21. února     1. neděle postní

(vždy do 10% kapacity kostela)

v 8.00 Velká Losenice – za P. Jaroslava Bošinu, rodiče a sourozence

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Antonii a Antonína Kolouchovy, sourozence a rodiče z obojí strany

v 11.00 Sázava – za Jaroslava Ločárka a ten rod

 

Pondělí     22. února     svátek Stolce svatého apoštola Petra

v 8.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Středa     24. února

v 18.00 Velká Losenice – za Břetislava Roseckého, rodiče a bratra

 

Pátek     26. února

v 18.00 Velká Losenice –  za  Josefa Malého, bratra a oboje rodiče

(17.30 – sv. smíření)

 

Sobota     27. února

v 16.30 Havlíčkova Borová –  za farníky

v 18.00 Velká Losenice –  za rodiče Mokrých, Zichovy a vnučku Renatu

 

Neděle 28. února     2. neděle postní

v 8.00 Velká Losenice – za rodinu Kamarádovu

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodinu Holcmanovu, Janáčkovu, Němcovu a duše v očistci

v 11.00 Sázava – za rodinu Dvořákovu, Závodnovu a duše v očistci

 

 


 

Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc únor 2021

Všeobecný: Modleme se za ženy, které se staly oběťmi násilí, aby je společnost chránila, brala vážně jejich utrpení a byla  ochotna je vyslechnout.

Národní: Děkujeme za dobré zdravotnictví v naší zemi a prosíme za všechny, kdo pečují o potřebné, aby v nich viděli obraz Boží a svou službu jim prokazovali s úctou a láskou.

Farní: Aby modlitba farnosti pomáhala těm, kteří jsou v těchto podmínkách připravováni na přijetí svátostí.

 


 

Křížové cesty

Velká Losenice

pondělí, středa, pátek, sobota

úterý, čtvrtek

neděle ráno

půl hodiny před euch. obětí

17.00 hod

7.15 hod

Malá Losenice

čtvrtek (kaple)

neděle (kaple)

17.30 hod

13.00 hod

Vepřová

čtvrtek

pátek

17.30 hod

15.00 hod

Havl. Borová

sobota

neděle

15.45 hod

8.45 hod

Sázava

neděle (kaple)

10.30 hod

Pořežín

čtvrtek (kaple)

18.00 hod

Oudoleň

sobota (kaple)

16.00 hod

 

 


 

Boží slovo v liturgii

Ne

Gn 9,8 – 15

žalm 25

1Petr 3,18 -22

Mk 1,12 – 15

Čt

Est 4,17n

žalm 138

Mt 7,7 – 12

Po

1 Petr 5,1-4

žalm 23

Mt 16,13-19

Ez 18,21 – 28

žalm 130

Mt 5,20 – 26

Út

Iz 55,10-11

žalm 34

Mt 6,7 – 15

So

Dt 26,16 – 19

žalm 119

Mt 5,43 – 48

St

Jon 3,1 – 10

žalm 51

Lk 11,29 – 32

Ne

Gn 22,1 – 2.9a 10-13.15-18

žalm 116

Řím 8,31b-34

Mk 9,2-10