Neděle 11. června     10. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová za Marii a Václava Havlíčkovy, syna, oboje rodiče a rod  Pospíchalů

v 11.00 Velká Losenice  – za rodinu Sobotkovu a Kamarádovu

 

Úterý 13. června památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

v 8.00 Velká Losenice – za Miroslava Polreicha a Evu Synkovou

 

Středa 14. června

v 17.00  Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež za Aloise Roseckého, manželku Františku a zetě Josefa

Čtvrtek 15. června

v 19.00 Malá Losenice – za živé a zemřelé obyvatele Malé Losenice

(18.30 – sv. smíření)

 

Pátek 16. června     slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

v 15.00 Havlíčkova Borová – za rodinu Stránských a Klementovu

v 19.00 Velká Losenice – za  rodinu Vosmekovu a Jiroušovu

 

Sobota 17. června     památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

v 17.00 Oudoleň – za Antonína a Růženu Zdražilovy a dceru Marii

 

Neděle 18. června     11. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – poutní – za Bohumila a Annu Doležalovy, sourozence a oboje rodiče

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Roseckých, syna Jiřího, manželku

 


 

Boží slovo v liturgii

 

Ne

Oz 6,3b-6

Žl 50,1+8.12-13.14-15

Řím 4,18-25

Mt 9,9-13

Čt

2 Kor 3,15 – 4,1.3-6

Žl 85,9ab+10.11-12.13-14

Mt 5,20-26

Po

2 Kor 1,1-7

Žl 34,2-3. 4-5. 6-7. 8-9

Mt 5,1-12

Dt 7,6-11

Žl 103,1-2.3-4.6-7.8+10

1 Jan 4,7-16

Mt 11,25-30

Út

2 Kor 1,18-22

Žl 119,129.130.131

Mt 5,13-16

So

Iz 61,9-11 1

Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd

Lk 2,41-51

St

2 Kor 3,4-11

Žl 99,5.6.7.8.9

Mt 5,17-19

Ne

Ex 19,2-6a

Žl 100,2.3.5

Řím 5,6-11

Mt 9,36 – 10,8