10. neděle v mezidobíNeděle 5. června

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Františka a Marii Nevolovy a rodiny

Nevolovy, Brabencovy a Štefáčkovu

v 11.00 Velká Losenice – za Josefa a Blaženu Havlíčkovy, rod Havlíčků a Holasů

 

Úterý 7.června

v 19.00 Velká Losenice – za Jaroslava Kamaráda,syna,vnučku a pravnučku

 

Středa 8. června

Velká Losenice – Losík – pohovory dětí (3.tř.) s duchovním správcem

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Josefa Sedláčka, rodiče, rodinu Částečkovu a Doležalovu

 

v 17.45 Velká Losenice – Losík – setkání rodičů s duchovním správcem


Čtvrtek 9.června

v 15.00 Havl. Borová-za Jiřího Ronovského,celý rod, rod Blažků a dceru Ludmilu

 

Pátek 10. června

v 19.00 Velká Losenice – za Stanislava Špačka, syna a celý rod

 

památka sv.Barnabáše, apoštolaSobota 11. června

v 17.00 Oudoleň – poutní – za Růženu a Antonína Zdražilovy a celý rod

 

11. neděle v mezidobíNeděle 12. června

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Václava Havlíčka, rodiče a rod Jonáků

v 11.00 Velká Losenice – za Jiřího Niedermertla,rodiče, rodinu Henzlovu a

Šeredovu

 


Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík – neděle 9.00 – 9.30 hod

Svátost smíření :

Velká Losenice – pátek – 18.00 – 18.45 hod.

Havlíčkova Borová – čtvrtek – 14.00-14.45 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc červen 2016

Všeobecný : Aby senioři, lidé žijící na okraji společnosti a ti, kteří jsou

osamocení, našli i ve velkoměstech příležitost k setkání a vzájemné podpoře.

Evangelizační : Aby se bohoslovci, novicové a novicky setkali s takovými

formátory, kteří prožívají radost evangelia a moudře je připraví na jejich poslání.

Národní: Ať naše úcta a láska ke Kristu v eucharistii posvěcuje naše biskupy a

kněze, farnosti a rodiny.

Farní : Aby svátosti byly pro rodiče i děti opravdovou cestou k věčnému životu.