11.neděle v mezidobíNeděle 17.června

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – poutní – za Bohumíra a Annu Doležalovy, rodiče z obojí strany

v 11.00 Velká Losenice – na poděkování za 60 let života

 

památka sv.Jana Nepomuckého Neumanna, biskupaÚterý 19. června

v 19.00 Velká Losenice – za Marii a Lucii Lacinovy, rod Němců a Jaroslava Kamaráda

 

Středa 20. června

v 17.00 – Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za rodiče Martinů, Dvořákovy a vnučku Miloslavu

 

památka sv.Aloise Gonzagy, řeholníkaČtvrtek 21.června

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

Pátek 22. června

v 19.00 Velká Losenice – za rodinu Smejkalovu, Štohanzlovu, Pátkovu

 

Sobota 23.června

v 9.00 Havlíčkova Borová – liturgický nácvik udělování svátosti biřmování

v 10.00 Havlíčkova Borová – křest Jan Holas

14.00 – 16.00 Velká Losenice – Losík – svátost smíření pro děti a rodiče

v 17.00 Oudoleň – za rodinu Karasovu a Rosických

 

slavnost Narození sv.Jana KřtiteleNeděle 24.června

v 8.00 Velká Losenice – za farníky + 1.svaté přijímání

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Františka a Zdenku Novotných a vnuka Romana

+ 1.svaté přijímání

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Henzlovu a Niedermertlovu

 


Farní knihovna:

Velká Losenice – 9.00 – 9.30

 

Svátost smíření:

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.00 – 14.45 hod.

Velká Losenice – pátek 18. 00 – 18. 45 hod.


Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc červen 2012

Všeobecný : Aby věřící rozpoznávali v eucharistii živou přítomnost Vzkříšeného, který je provází v každodenním životě.

Misijní : Aby křesťané v Evropě znovu objevili pravou identitu a podíleli se s větším nadšením na hlásání evangelia.

Národní : Abychom přijímali svátost biřmování se svobodnou touhou po

Duchu Svatém.

Místní: Aby přijetí svátosti biřmování, smíření a eucharistie posilovalo