11. neděle v mezidobíNeděle 12. června

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Václava Havlíčka, rodiče a rod Jonáků

+ křest – Kristýna Holcmanová

v 11.00 Velká Losenice – za Jiřího Niedermertla,rodiče, rodinu Henzlovu a Šeredovu

 

Pondělí 13.června památka sv.Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

v 8.00 Velká Losenice – za Kateřinu Jarošovou,celý rod,rodinu Imramovských a Strašilovu

 

Středa 15. června

v 15.00 Velká Losenice – Losík – katechetické setkání

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Marii Roseckou, rod Roseckých a Nedělků

 

Čtvrtek 16.června

v 14.00 Havlíčkova Borová – fara pohovory dětí (3.tř.) s duchovním správcem

v 15.00 Havl. Borová-za Antonína a Marii Fiedlerovy,sestru a bratra a celý rod v 15.45 Havlíčkova Borová – setkání rodičů s duchovním správcem


Pátek 17. června

v 19.00 Velká Losenice – za Marii a Václava Ondřejkovy a celý rod

 

Sobota 18. června

v 17.00 Oudoleň – za rodinu Karasovu a Rosických

 

Neděle 19. června 12. neděle v mezidobí – sv.Jan Nepomuk Neumann

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – poutní – za Bohumila a Annu Doležalovy a rodiče

z obojí strany + křest – Veronika Tonarová

v 11.00 Velká Losenice – za Annu a Ludvíka Lánovy,rodiče a sourozence

v 15.00 Havlíčkova Borová – koncert k 700.výročí narození Karla IV.

 


Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc červen 2016

 

Všeobecný : Aby senioři, lidé žijící na okraji společnosti a ti, kteří jsou

osamocení, našli i ve velkoměstech příležitost k setkání a vzájemné podpoře.

Evangelizační : Aby se bohoslovci, novicové a novicky setkali s takovými

formátory, kteří prožívají radost evangelia a moudře je připraví na jejich poslání.

Národní: Ať naše úcta a láska ke Kristu v eucharistii posvěcuje naše biskupy a

kněze, farnosti a rodiny.

Farní: Aby svátosti byly pro rodiče i děti opravdovou cestou k věčnému životu.

 

Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík – neděle 9.00 – 9.30 hod

Svátost smíření :

Velká Losenice – pátek – 18.00 – 18.45 hod.

Havlíčkova Borová – čtvrtek – 14.00-14.45 hod.