NEDĚLE 13. června 11. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za rodinu Bílkovu a Proškovu

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodiče Nevolovy, Brabencovy a Štefáčkovy a živé a zemřelé z těch rodů + křest Tomáš Tonar

v 11.00 Sázava – za Marii a Lucinku Lacinovy

 

Pondělí 14. června

v 8.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Středa 16. června

16.00 Velká Losenice – Losík – katechetické setkání

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

 

Čtvrtek 17. června

13.15 – 14.45 – Havlíčkova Borová – svátost smíření pro děti a rodiče

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

Pátek 18. června

v 19.00 Velká Losenice – za Vítu Pospíchalovou, rod Pospíchalů a Rezlerů

(18.30 – sv.smíření)

 

Sobota 19. června památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa

8.00 – 10.30 -Velká Losenice – svátost smíření pro děti a rodiče

v 17.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

NEDĚLE 20. června 12. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky + 1. svaté přijímání

v 9.30 Havlíčkova Borová – poutní – za Bohumila a Annu Doležalovy

sourozence a rodiče z obojí strany + 1. svaté přijímání

v 11.00 Velká Losenice – za Marii Dejmalovou, manžela a syna Petra

 

 


 

 

Farní knihovna: Velká Losenice – 9.00–9.30 hod

 

Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červen 2021

Všeobecný: Aby Duch Svatý dával v našich společenstvích vyrůstat početným misionářským povoláním ochotným plně se zasvětit šíření Božího království.

Národní: Za ty, kdo připravují katechumeny ke křtu, za kněze, jáhny, rodiče, kmotry a katechety, aby se příkladem svého života stávali platnými nástroji Ducha Svatého a prostředníky Bohem nabízené milosti.

Farní: Aby 1. svaté přijímání oživilo život z víry nejen v rodinách těchto dětí.

 

 


 

 

Boží slovo v liturgii

Ne

Ez 17,22-24

žalm 92

2Kor 5,6-10

Mk 4,26-34

Čt

2 Kor 11,1-11

žalm 111

Mt 6,7-15

Po

2 Kor 6,1-10

žalm 98

Mt 5,38-42

2Kor 11,18.21b-30

žalm 34

Mt 6,19-23

Út

2 Kor 8,1-9

žalm 146

Mt 5,43-48

So

2 Kor 12,1-10

žalm 34

Mt 6,24-34

St

2Kor 9,6-11

žalm 112

Mt 6,1-6.16-18

Ne

Job 38,1.8-11

žalm 107

2Kor 5,14-17

Mk 4,35-41

Ez 17,22-24 žalm 92
2Kor 5,6-10 Mk 4,26-34