11. neděle v mezidobíNeděle 17. června

v 8.00 Velká Losenice -za  farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – poutní –za rodiny Nevolovy,Brabencovi,Říčanovy a Medovy

v 11.00 Velká Losenice- za Miluši Uttendorfskou a duše v očistci

 

Pondělí 18. června

v 19.00 Velká Losenice – za Marii a Jana Němcovy,syna Václava

 

památka sv.Jana Nepomuckého Neumanna, biskupaÚterý 19.června

v 8.00 Velká Losenice – za Aloise a Františku Roseckých,živé a + tohoto rodu

 

Středa 20. června

15.00- 16.00 Velká Losenice – nácvik dětí na obřad 1. svatého přijímání

 

památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníkaČtvrtek 21.června

ve 14.00 Havlíčkova Borová – fara – sv.smíření pro děti a rodiče

v 15.00 Havlíčkova Borová- za Jiřího Ronovského, celý rod a rod Blažků

 

Pátek 22. června

v 19.00 Velká Losenice – za Ludmilu a Karla Milfaitovy, oboje rodiče

v 19.45 – Velká Losenice – Losík – setkání vedoucích na tábor


Sobota 23. června

8.00 – 10.00 Velká Losenice – kostel sv.smíření pro děti a rodiče

v 17.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

slavnost NAROZENÍSV.JANA KŘTITELENeděle 24. června

v 8.00 Velká Losenice -za  farníky + 1.sv.přijímání

v 9.30 Havlíčkova Borová za Bohumila a Annu Doležalovy,rodiče z obojí strany

+1.sv.přijímání

v 11.00 Velká Losenice- za Marii Dejmalovou, manžela a syna Petra

 


Svátost smíření:

Velká Losenice – zpovědní místnost – pátek – 18.30 -18.50 hod.

Havlíčkova Borová – kostel – čtvrtek – 14.30 -14.45 hod.

 

Farní knihovna: Velká Losenice – Losík – neděle – 9.00 – 9.30 hod

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc červen 2018

Evangelizační :aby sociální sítě přispívaly k solidaritě a ohleduplnosti vůči

druhým i v jejich odlišnosti.

Národní: abychom v různých nesnázích mohli zakoušet dobrotu

neselhávajícího Boha

Farní: Aby 1. svaté přijímání oživilo život z víry nejen v rodinách těchto dětí