Neděle 21. června     12. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky     1. sv. přijímání

v 9.30  Havlíčkova Borová – poutní -za Bohumila a Annu Doležalovy, sourozence a oboje rodiče     1. sv. přijímání

v 11.00 Velká Losenice – za Marii Novotnou a sestru Boženu

 

Pondělí     22. června

v 8.00 Velká Losenice – za živé a zemřelé členy rodiny Niedermertlovy a Dejmalovy

 

Středa     24. června slavnost Narození svatého Jana Křtitele

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 19.00  Velká Losenice – za Jana a Blaženu Machovy

 

Čtvrtek     25. června

v 19.00 Sázava – za rodiny Lacinovu a Vytlačilovu (18.30 – sv. smíření)

 

Pátek     26. června

v 19.00 Velká Losenice – za rod Vosmeků, Šoobovu a Jiroušovu

 

Sobota     27. června

v 17.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle 28. června     13. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová –za Jaroslava Štuhejla a živé a zemřelé členy rodiny Štuhlejlovy

v 11.00 Velká Losenice – za Josefa Malého, rodiče a bratra Jana

ve 14.00   Sázava – sraz u Božích muk – putování s modlitbou ke křížům v okolí

 


 

Farní knihovna: Velká Losenice – Losík – neděle – 9.00-9.30 hod.

Svátost smíření:

Havlíčkova Borová: kostel – pátek – 13.50-14.50 hod.

Velká Losenice: zpov. místnost – pátek – 18.30-18.50 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby:  na měsíc červen 2020

Evangelizační: Modleme se, aby ti, kdo trpí, skrze pronikavý dotek Ježíšova Srdce nalezli životní východisko.

Národní: Za dar moudrosti pro studenty – ať pod ochranou bl. Hroznaty mladí nacházejí pravý smysl života a nechají se vést Duchem Svatým.

Farní: Aby 1. svaté přijímání oživilo život z víry nejen v rodinách těchto dětí.

 


 

Boží  slovo v liturgii

Ne

Jer 20,10-13

Žl 69,8

Řím 5,12-15

Mt 10,26-33

Čt

2 Král 24,8-17

Žl 79,1-2.

Mt 7,21-29

Po

2 Král 17,5-8.13-15a.18

Žl 60,3.4-5.13-14

Mt 7,1-5

2 Král 25,1-12

Žl 137,1-2

Mt 8,1-4

Út

2 Král 19,9b-11.14-21.31-35a.36

Žl 48,2

Mt 7,6.12-14

So

Pláč 2,2.10-14.18-19

Žl 74,1-2.3-4.5-7.20-21

Mt 8,5-17

St

Iz 49,1-6

Žl 139,1-3.16-14ab. -15

Sk 13,22-26

Lk 1,57-66.80

Ne

2 Král 4,8-11.14-16a

Žl 89,2-3.16-17.18-19

Řím 6,3-4.8-11

Mt 10,37-42