12.neděle v mezidobí ANeděle 22.června

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

+ 1.svaté přijímání

v 9. 30 Havl.Borováza Bohumila a Annu Doležalovy,rodiče a sourozence z ob.strany

+ 1.svaté přijímání

v 11.00 Velká Losenice – za Marii a Jiřího Dejmalovy, rodiče a syna Petra

 

slavnost Narození sv.Jana KřtiteleÚterý 24.června

v 19.00 Velká Losenice – za Bohuslava Bruknera a oboje rodiče

 

Středa 25.června

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a školní mládež

za rodiče Martinů, Dvořáků a vnučku Miloslavu

 

Čtvrtek 26.června

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVAPátek 27.června

v 19.00 Velká Losenice – za Josefa Němce,syna rodinu Roseckých a Salašovu

 

památka Neposkvrněného Srdce Panny MarieSobota 28.června

v 17.00 Oudoleň – za Františka Slámu, bratry a sestru

 

slavnost sv.Petra a Pavla, apoštolůNeděle 29.června

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9. 30 Havl.Borováza Víta Veselého, rodiče a rodinu Čejkovu

v 11.00 Velká Losenice – za rodiše Sobotkovy

 


Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – 9.00-9.30 hod.

 

Svátost smíření

Velká Losenice – pátek – 18.00- 18.45 hod.

Havlíčkova Borová – čtvrtek – 14.00 – 14.45 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc červen 2014

 

Všeobecný : Aby nezaměstnaní obdrželi podporu a práci,kterou potřebují

k důstojnému životu

Misijní : Za Evropu, aby díky svědectví věřících opět nalezla své křesťanské

kořeny

Národní: Aby všichni lidé zodpovědně přistupovali ke svému životu i práci

Místní: Aby 1.svaté přijímání oživilo život z víry nejen v rodinách těchto dětí.