12.neděle v mezidobí BNeděle 21.června

v 8.00 Velká Losenice   – za  farníky

+ 1.svaté přijímání

v 9.30 Havlíčkova Borová – poutní – za Bohumila a Annu Doležalovy a oboje rodiče

+ 1.svaté přijímání

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Ledvinkovu,Pokornovu a Fraiovu

 

Pondělí 22.června

v 19.00 Velká Losenice – bohoslužba slova s podáváním sv.přijímání

 

Pátek 26.června

v 19.00 Velká Losenice – za rod Matoušků a Morkusů a Františka Stejskala

 

Sobota 27.června

v 17.00 Oudoleň –  za rodiče Stehnovy a Holasovy a děti

 

13.neděle v mezidobí BNeděle 28.června

v 8.00 Velká Losenice   – za  farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová –   za Antonii a Václava Holcmanovy,rodiče a děti

v 11.00 Velká Losenice – za rodiče Roseckých a syna Jiřího a  ostatní příbuzné

 


Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík –  neděle  9.00 – 9.30 hod

 

Úmysly apoštolátu modlitby na měsíc červen 2015

Všeobecný : za imigranty a uprchlíky, aby nalezli přijetí v zemích,do nichž přicházejí, a aby se tam s nimi jednalo s úctou

Misijní za mladé lidi,aby osobní setkání s Ježíšem vzbudilo v mnoha z nich touhu nabídnout mu svůj život v kněžství nebo zasvěceném životě

Národníza církev, aby byla domovem a školou společenství

Místní : Aby 1.svaté přijímání oživilo život z víry nejen  v rodinách těchto dětí