15.neděle v mezidobí BNeděle 15.července

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borováza Luboše Sobotku, oboje rodiče a ostatní příbuzné

+ křest Alžběta Stránská

v 11.00 Velká Losenice – za rodiny Janáčkovy, Zychovy a Neubauerovy

+ křest Barbora Mahelová

 

Středa 18. července

v 19.00 – Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Čtvrtek 19. července

v 15.00 Havlíčkova Borováza rodinu Stránských, Škarvadovu a Pivničkovu

 

Pátek 20.července

v 19.00 Velká Losenice – za Annu a Ludvíka Lánovy

 

Sobota 21.července

v 17.00 Slavětín – poutní – za živé a + obyvatele Slavětína

 

16.neděle v mezidobí BNeděle 22.července

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Františka a Ludmilu Andresovy a rodiče z ob.strany

v 11.00 Velká Losenice – za rod Bauerů, Chvátalů, Pojmanů a Jiřího Podrackého

 

V celém týdnu bude každý den eucharistická oběť v Havlíčkově Borové pro děti tábora.

Čas bohoslužby je vždy podle programu tábora, den předem je možné se informovat o čase bohoslužby na faře v Havlíčkově Borové nebo Velké Losenici.

 


Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc červenec 2012

 

Všeobecný: Aby každý mohl pracovat v bezpečných podmínkách.

Misijní: Aby křesťanští dobrovolníci v misijních územích svědčili o lásce Kristově

Národní: Za prohlubování vztahu k biřmovacím patronům, kteří nás provázejí na cestě k Bohu

Místní: Aby přijetí svátosti biřmování, smíření a eucharistie posilovalo

u jednotlivců i celé farnosti život z víry.