16.neděle v mezidobí


Neděle 21. července

v 8.00  Velká Losenice za farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová – za Jaroslava Kyncla a dceru Marii Čtvrtečkovou

v 11.00  Sázava – poutní – za rodinu Sáblíkovu, Jindrovu,Brabcovu a Krčilovu

 

svátek sv.Marie Magdalény


Pondělí 22.července

v  8.00  Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Středa 24.července

v 19.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

svátek sv.Jakuba, apoštolaČtvrtek 25.července

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 17.00 Velká Losenice – přivítání poutníků jdoucích na pouť do Slavkovic

v 19.00 Velká Losenice – za Petra Dejmala a rodiče

Sobota 27. července

v 17.00  Oudoleň eucharistická oběť

17.neděle v mezidobíNeděle 28. července

v 8.00 Velká Losenice – poutní – za farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová – za  Marii Slámovou a rodiče z ob. strany

+ křest Vojtěch Nevole

v 11.00  Velká Losenice – poutní – za rodinu Lánovou,živé a + toho rodu

_____________________________________________________________

Svátost smíření :

Velká Losenice – čtvrtek – 18.30-18.45 hod.

Havlíčkova Borová – čtvrtek – 14.15 -14.45

 

Úmysly apoštolátu modlitby :  na měsíc  červenec  2019

Evangelizační : aby všichni, kdo spravují soudnictví, jednali poctivě a aby nespravedlnost, přestože ve světě i vítězí, neměla poslední slovo.

Národní : Ať všichni lidé mají možnost odpočinku pro tělo i pro duši a ať všude

objevují radost z Boží blízkosti.

Farní : Aby nás  dny volna přiváděly k Boží lásce