16.neděle v mezidobí BNeděle 19.července

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl.Borová – za Josefa Němce,vnuka Ondřeje a rod Němců a Prostředních

v 11.00 Velká Losenice – za rod Bauerů,Pojmanů a Chvátalů

+ křest Šimon Hošek


Pondělí 20.července

v 17.00 – Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

Úterý 21.července

v 18.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

památka sv.Marie MagdalényStředa 22.července

v 17.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 19.00 Velká Losenice – za rod Pátků, Lemperů, Činčerů a Rakušanů

 

Čtvrtek 23.července

15.00 – Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

Pátek 24.července

v 11.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 19.00 Velká Losenice – za Josefa a Libuši Dočekalovy, rodiče, rod Dočekalů

a Šerejchovů

 

svátek sv.Jakuba, apoštolaSobota 25.července

v 17.00 Oudoleň za rodinu Janáčkovu, Benákovu, Horákovu a Dejmalovu

 

17.neděle v mezidobí BNeděle 26.července

v 8.00 Velká Losenice – poutní – za farníky + ranní chvály

v 9.30 Havl.Borová–za Jana a Annu Janáčkovy, sourozence a rodiče z obojí strany

v 11.00 Velká Losenice – poutní – za Martu Zachovou, oboje rodiče a sourozence

 


Svátost smíření

Velká Losenice – pátek – hodinu před eucharistickou obětí

Havlíčkova Borová – čtvrtek – 14.15 –14.45

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc červenec 2015

Všeobecný :aby politická odpovědnost byla na všech úrovních prožívána jako vysoká podoba lásky.

Misijní : Za křesťany v Latinské Americe, aby tváří v tvář sociálním nerovnostem vydávali svědectví lásky k chudým a přispívali k bratrštější společnosti.

Národní: Za mladé lidi, aby na přímluvu svatého Jáchyma a Anny měli odvahu vstupovat do manželství a vychovávat děti.

Místní : Aby doba prázdnin a dovolených byla námi prožita v blízkosti Boží.