16.neděle v mezidobí B Neděle 22.července

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Františka a Ludmilu Andresovy a rodiče z ob.strany

v 11.00 Velká Losenice – za rod Bauerů, Chvátalů, Pojmanů a Jiřího Podrackého

 

svátek sv.Jakuba, apoštolaStředa 25. července

v 19.00 – Velká Losenice – eucharistická oběť

 

památka sv.Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie Čtvrtek 26. července

v 15.00 Havlíčkova Borováza rodiče Lacinovy, Martina a sourozence

 

Pátek 27.července

v 19.00 Velká Losenice – za Anežku a Františka Němcovy

 

Sobota 28.července

v  9.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť na zakončení tábora

v 17.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

sv.Jakub 17. neděle v mezidobí B Neděle 29.července

v 8.00 Velká Losenice – poutní – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Miloslava Novotného, rodiče z obojí strany a celý rod

v 11.00 Velká Losenice – za Annu a Josefa Sobotkovy a celý rod

v 16.00 Velká Losenice – poutní varhanní koncert + požehnání poutníkům

 

V celém týdnu bude každý den eucharistická oběť v Havlíčkově Borové pro děti tábora.

Čas bohoslužby je vždy podle programu tábora, den předem je možné se informovat o čase bohoslužby na faře v Havlíčkově Borové nebo Velké Losenici.


Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červenec 2012

 

Všeobecný: Aby každý mohl pracovat v bezpečných podmínkách.

Misijní: Aby křesťanští dobrovolníci v misijních územích svědčili o lásce Kristově

Národní: Za prohlubování vztahu k biřmovacím patronům, kteří nás provázejí na cestě k Bohu

Místní: Aby přijetí svátosti biřmování, smíření a eucharistie posilovalo u jednotlivců i celé farnosti život z víry.