sv.Jakub 17. neděle v mezidobí BNeděle 29.července

v 8.00 Velká Losenice – poutní – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Miloslava Novotného, rodiče z obojí strany a celý rod

v 11.00 Velká Losenice – za Annu a Josefa Sobotkovy a celý rod

v 16.00 Velká Losenice – poutní varhanní koncert + požehnání poutníkům

 

památka sv.Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církveStředa 1. srpna

v 19.00 – Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Čtvrtek 2. srpna

v 15.00 Havlíčkova Borováeucharisticcká oběť

 

Pátek 3.srpna

v 19.00 Velká Losenice – za rodiny Čejkovy a Veselovy

v 19.45 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady

 

památka sv.Jana Maria Vianneye, knězeSobota 4.srpna

v 17.00 Oudoleň – za Jana Slámu a Jaroslava Kremlíka

 

18. neděle v mezidobí BNeděle 5.srpna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Josefa a Boženu Lacinovy, manželé Šerých a syna Karla

v 11.00 Velká Losenice – za Josefa Ronovského, rodiče a ten rod

 


 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc srpen 2012

 

Všeobecný : Aby s vězni bylo zacházeno seravedlností a úctou k jejich lidské

důstojnosti

Misijní : Aby mladí lidé, povolaní následovat Krista, byli ochotní hlásat

evangelium ve všech končinách světa.

Národní : Aby rodiče a kmotři byli biřmovancům oporou a příkladem .

Místní: Aby přijetí svátosti biřmování, smíření a eucharistie posilovalo

u jednotlivců i celé farnosti život z víry.