Neděle 9. srpna     19. neděle v mezidobí

v 8.00  Velká Losenice za farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová – za Stanislava a Antonii Zvolánkovy, Jaroslava a Ludmilu Stehlíkovy a syna Jindřicha

v 11.00 Sázava za rodinu Rymešovu a Hegnerovu

 

Pondělí     10. srpna     svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

v 18.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Úterý     11. srpna     památka sv.Kláry, panny

v 8.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Středa     12. srpna

v 14.00 Havlíčkova Borová – pohřeb pana Lubomíra Havlíčka (*1959)

 

Pátek     14. srpna památka sv.Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

v 18.00 Velká Losenice –  za Marii a Miroslava Vytlačilovy a oboje rodiče

 

Sobota     15. srpna     slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

v  8.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

v 9.30 Havlíčkova Borová – Za Antonína a Marii Fiedlerovi a dceru Stanislavu

 

Neděle 16. srpna     20. neděle v mezidobí

v 8.00  Velká Losenice za rodinu Uttendorfských, Vondrovu, syna a snachu

v 9.30  Havlíčkova Borová – za Františka a Jiřinu Ondráčkovy a Marii Zychovou

v 10.30 Malá Losenice – poutní  – za živé a zemřelé obyvatele Malé Losenice

v 15.00 Sázava – eucharistická oběť  (P. J. Mára)

 


 

Svátost smíření:

Havlíčkova Borová – kostel – čtvrtek – 14.30-14.50 hod.

Velká Losenice  zpov. místnost  pátek – 18.30-18.50 hod.


Úmysly apoštolátu modlitby:  na měsíc srpen 2020

Evangelizační: Modleme se za všechny, kteří pracují u moře: za námořníky, rybáře a jejich rodiny

Národní: Za ochranu přírody, požehnanou úrodu a dostatek vody – ať se na přímluvu sv. Prokopa staráme o stvoření moudře a s vděčností vůči Bohu

Farní: Aby dny dovolených a prázdnin prohlubovaly víru a lásku v rodinách

 


 

Boží slovo v liturgii

Ne

1 Král 19,9a 11-13a

žalm 85

Řím 9,1-5

Mt 14,22-33

Čt

Ez 12,1-12

žalm 78

Mt 18,21-19,1

Po

2 Kor 9,6-10

žalm 112

Jan 12,24-26

Ez 16,1-15

žalm Iz 12,2-6

Mt 19,3-12

Út

Ez 2,8-3,4

žalm 119

Mt 18,1-5.10.12-14

So

Zj 11,19a 12,1,3-6a 10

žalm 45

1Kor 15,20-27a

Lk 1,39-56

St

Ez 9,1-7, 10,18-22

žalm 113

Mt 18,15-20

Ne

Iz 56,1.6-7

žalm  67

Řím 11,13-15.29-32

Mt 15,21-28