Neděle 8. srpna 19. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Lubomíra Havlíčka, rodiče Marii a Václava a celý rod + křest Benjamín Petrlík

v 11.00 Sázava – za rodinu Rymešovu, Hegnerovu a Jindrovu

 

Pondělí 9. srpna svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

v 19.00 Velká Losenice za rodiče Švecovy a syna Jana

 

Středa 11. srpna památka sv. Kláry, panny

v 19.00 Velká Losenice – za rodiče Šidlákovy a syna Josefa

 

Čtvrtek 12. srpna

v 15.00 Havlíčkova Borová – za rodinu Škarvadovu, Pivničkovu a Stránských a Kučerovu

(14.30 – kostel – sv. smíření)


Pátek 13. srpna

v 19.00 Velká Losenice – za Marii a Miroslava Vytlačilovy a oboje rodiče

(18.30 – sv. smíření)


Sobota 14. srpna památka sv. Maxmiliana Marie  Kolbeho, kněze a mučedníka

v 17.00  Oudoleň  – eucharistická oběť

 

Neděle 15. srpna slavnost  NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

v 8.00 Velká Losenice – za Marii Uttendorfskou, dceru, rodiče z obojí strany

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Jaroslava a Růženu Nejedlých

v 10.30 Malá  Losenice – poutní – za živé a zemřelé obyvatele Malé Losenice

 

 


 

 

Boží slovo v liturgii

Ne

1 Král 19,4-8

žalm 34

Ef 4,30- 5,2

Jan 6,41 – 51

Čt

Joz 3,7 – 10a. 11.13 – 17

žalm 114

Mt 18,21 – 19,1

Po

Oz 2,16-22

žalm 45

Mt 25,1-13

Joz 24,1 – 13

žalm 136

Mt 19,3- 12

Út

2Kor 9,6-10

žalm 112

Jan 12,24-26

So

Joz 24,14-29

žalm 16

Mt 19,13-15

St

Dt 34,1 – 12

žalm 66

Mt 18,15 – 20

Ne

Zj 11,19a,   12,1.3 – 6a 10ab

žalm 45

1Kor15,20-27a

Lk 1,39-56