Neděle 11.srpna 19.neděle v mezidobí

v 8.00    Velká Losenice  – za farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová – za  Marii Stránskou,bratry a rodiče z obojí strany

v 11.00  Sázava  – za rodinu Hegnerovu a Rymešovu

Čtvrtek  15.srpna   slavnost  NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Růženu a Jiřího Stránských a rodiče z obojí strany

v 19.00 Velká Losenice – za  Antonii a  Františka Roseckých

Pátek 16.srpna

v 19.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

Sobota 17..srpna

v 11.00 Velká Losenice – svatba –  Veronika  Vytlačilová + Marek Sova

v 17.00  Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle 18.srpna 20.neděle v mezidobí

v 8.00    Velká Losenice  – za rodinu Uttendorfských, Vondrovu, syna a snachu

v 9.30     Havlíčkova Borová – za  Helenu Pospíchalovou

v 10.30 Malá Losenice – poutní – za živé a zemřelé  obyvatele Malé Losenice

_____________________________________________________________

Svátost smíření :

Velká Losenice – pátek – 18.30-18.45 hod.

Havlíčkova Borová – čtvrtek – kostel  14.40 -14.50

 

 

Úmysly apoštolátu modlitby :  na měsíc  srpen  2019

 

Evangelizační : Aby se rodiny zásluhou života modlitby a lásky stávaly stále více „školami“ skutečného lidského zrání

Národní : Ať věrnost, láska a odpovědnost doprovázejí všechny manžele, stejně jako vytrvalost při společné modlitbě v rodinách

Farní : Aby nás  dny volna přiváděly k Boží lásce