19.neděle v mezidobí BNeděle 9.srpna

v 8.00 Velká Losenice   – za farníky

v 9.30 Havl.Borová – za Josefa a Boženu Lacinovy, manželé Šerých a syna Karla

v 11.00 Velká Losenice –  za rodiče Pometlovy a rodiny dětí

 

Čtvrtek 13.srpna

v  15.00 Havlíčkova Borová – za  rodinu Zvolánkovu a Štefáčkovu

 

památka sv.Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníkaPátek  14. srpna

v 19.00  Velká Losenice – za  Františka a Antonii  Roseckých

 

slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIESobota 15.srpna

v 8.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

v 9.30  Havlíčkova Borová – za Marii a Joefa Bencovy, rodiče a sourozence

v 17.00  Oudoleň za Marii Zvolánkovu, syna Vladimíra,rodiče a celý rod

 

Neděle 16.srpna                                 20.neděle v mezidobí B

v 8.00 Velká Losenice – za  rodiče Uttendorfských, syna a snachu

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Václava a Růženu Štefovy,sourozence a rodiče z ob.strany

v 10.30 Malá Losenice – poutní – za živé a zemřelé obyvatele Malé Losenice

 


Svátost smíření

Velká Losenice – pátek –  hodinu před eucharistickou obětí

Havlíčkova Borová – čtvrtek – 14.15 –14.45

 

Úmysly apoštolátu modlitby :  na měsíc srpen  2015

Všeobecný : Za dobrovolníky,aby se velkoryse věnovali službě potřebným.

Misijní :  Abychom uměli vyjít  ze sebe a stali se bližními pro ty, kdo se nacházejí na okraji mezilidských a společenských a společenských vztahů.

Národní:  Abychom na přímluvu Panny Marie Nanebevzaté šťastně došli k cíli své pozemské pouti.

Místní : Aby doba prázdnin a dovolených  byla námi prožita v blízkosti Boží.