Neděle 13. března     2. neděle postní C

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová- za rodiče Říčanovy, syna Jaroslava, manželku a zetě Miloslava

v 11.00 Sázava-za Josefa Wasserbauera, manželku, rodiče, sourozence a zetě Luboše

 

Pondělí 14. března

v 8.00 Velká Losenice – za Jaromíra Lána

 

Středa 16. března

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež za Josefa Králíčka, rodiče a Antonína Sikoru

v 17.40 Velká Losenice – Losík – katechetické setkání

 

Čtvrtek 17. března

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

Pátek 18.  března

v 18.00 Velká Losenice – za Jaromíra a Zdeňka Lánovy a rodiče

 

Sobota 19. března     slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

v  8.00 Velká Losenice – za Josefa Částečku,P .Bošinu a P. Vlacha + udílení sv. nemocných

v 9.30  Havlíčkova Borová – eucharistická oběť + udílení sv. nemocných

 

Neděle 20. března     3. neděle  postní C

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová- za Evu a Karla Sobotkovy, živé a zemřelé členy rodiny Sobotkovy

v 11.00 Velká Losenice – za Jaroslava Roseckého a jeho rodiče

 


 

Svátost smíření

Velká Losenice: pátek – zpovědní místnost – 17.00–17.45 hod.

Havlíčkova Borová: čtvrtek – fara – 14.00-14.45 hod.

 


 

Křížové cesty

Velká Losenice

pondělí, středa a pátek

úterý, čtvrtek a sobota

neděle

půl hodiny před eucharistickou obětí

od 17.00 hod.

ráno 7.15 hod.

Malá Losenice

čtvrtek – kaple

neděle

17.30 hod.

13.00 hod.

Vepřová

pátek

15.00 hod.

H. Borová

středa

neděle

14.15 hod.

8.45 hod.

Pořežín

čtvrtek – kaple

18.00 hod.

Sázava – kostel

neděle 13.3.

čtvtek

10.30 hod.

18.00 hod.

Oudoleň

sobota – kaple

15.15 hod.

 

 


 

 

Boží slovo v liturgii

Ne

Gn 15,5-12.17-18

žalm 27

Flp 3,17-4,1

Lk 9,28b-38

Čt

Jer 17,5-10

Žl 1,1-2.3.4+6

Lk 16,19-31

Po

Dan 9,4b-10

Žl 79,8.9.11+13

Lk 6,36-38

Gn 37,3-4.12-13a.17b-28

Žl 105,16-17.18-19.20-21

Mt 21,33-43.45-46

Út

Iz 1,10.16-20

Žl 50,8-9.16bc

Mt 23,1-12

So

Mich 7,14-15.18-20

Žl 103,1-2.3-4.9-10.11-12

Lk 15,1-3.11-32

St

Jer 18,18-20

Žl 31,5-6.14.15

Mt 20,17-28

Ne

Ex 3,1-8a.13-15

Žl 103,1-2.3-4.6-
1 Kor 10,1-6.10-12

Lk 13,1-9