Neděle 16. dubna     2. neděle velikonoční A – Božího milosrdenství

v 8.00  Velká Losenice        za  farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodinu Kynclovu a dceru Marii Čtvrtečkovou

v 11.00 Velká Losenice- za Josefa Roseckého,syna Josefa,  Josefa Grigara a Josefa  Sedláka

 

Pondělí 17. dubna

v 8.00  Velká Losenice- na úmysl dárce

 

Středa 19. dubna

v 17.00  Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež za rod Wasserbauerů a Jarošů a dva syny

 

Čtvrtek 20. dubna

v 15.00 Havlíčkova Borová   – eucharistická oběť pro děti a mládež za Jaroslava a Růženu Nejedlých

 

Pátek 21. dubna

v 19.00 Velká Losenice – za Jana Hladíka,rodiče a strýce Emila

v 19.45 Velká Losenice – setkání Pastorační a ekonomické  rady

 

Sobota 22. dubna                       

Farní pouť do Želiva a na Křemešník – odjezd 6.10 Vepřová,

6.20  Malá Losenice, 6.30 Velká Losenice, 6.45 Havl.Borová

8.00 mše sv. v opatském kostele Narození Panny Marie v Želivi

 

Neděle 23. dubna     3. neděle velikonoční A

v 8.00 Velká Losenice  za  farníky

v 9.30 Havlíčkova  Borová-za Marii a Václava Krčálovy, strýce Václava a ob. rodiče

v 11.00 Velká Losenice- za Ludmilu a Jaroslava Weishauptovy a  oboje rodiče

 

 


 

 

Boží  slovo v liturgii

 

Ne

Sk 2,42-47

žalm 118

1Petr 1,3-9

Jan 20,19-31

Čt

Sk 5,27-33

žalm 34

Jan 3,31-36

Po

Sk 4,23-31

žalm 2

Jan 3,1-8

Sk 5,34-42

žalm 27

Jan 6,1- 15

Út

1 Petr 5,5b – 14

žalm 89

Mk 16,15-20

So

1 Jan 1,5-2,2

žalm 103

Mt 11,25-30

St

Sk 5,17-26

žalm 34

Jan 3,16-21

Ne

Sk 22,14.22b-33

žalm 16

1Petr 1,17-21

Lk 24,13-35