Neděle 28. února     2. neděle postní

(vždy do 10% kapacity kostela)

v 8.00 Velká Losenice – za rodinu Kamarádovu

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodinu Holcmanovu, Janáčkovu, Němcovu a duše v očistci

v 11.00 Sázava – za rodinu Dvořákovu, Závodnovu a duše v očistci

 

Pondělí     1. března

v 8.00 Velká Losenice – za Josefa Králíčka, Antonína Sikoru,  živé a + těchto rodů

 

Středa     3. března

v 18.00 Velká Losenice – za rodiče Polreichovy, syna Miroslava a Jana Švece

 

Pátek     5. března

v 18.00 Velká Losenice – za rodiny Pibilovy, Hejnovy, Zachovy a Burešovy

(17.30 – sv. smíření)

v 18.45 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady

 

Sobota     6. března

v 16.30 Havlíčkova Borová –  za farníky

v 18.00 – Velká Losenice –  za Josefa a Janičku Burešovy a Václava Pechu

 

Neděle 7. března     3. neděle  postní

v 8.00 Velká Losenice – za rodinu Zachovu

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Jiřinu a Františka Tonarovy, Evu Šteklovou a celý rod Tonarů a Břízů

v 11.00 Sázava – za Jana Uttendorfského a duše v očistci

 

 


 

Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc únor 2021

Všeobecný: Modleme se za ženy, které se staly oběťmi násilí, aby je společnost chránila, brala vážně jejich utrpení a byla  ochotna je vyslechnout.

Národní: Děkujeme za dobré zdravotnictví v naší zemi a prosíme za všechny, kdo pečují o potřebné, aby v nich viděli obraz Boží a svou službu jim prokazovali s úctou a láskou.

Farní: Aby modlitba farnosti pomáhala těm, kteří jsou v těchto podmínkách připravováni na přijetí svátostí.

 

Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc březen 2021

Evangelizační: Modleme se, abychom prožívali svátost smíření s obnovenou vroucností a mohli zakoušet nekonečné Boží milosrdenství.

Národní: Děkujeme za dar postní doby a prosíme o požehnané využití darovaného času, abychom poznali, co všechno ke svému štěstí nepotřebujeme a v čem je pravá radost.

Farní: Aby prožívání doby postní s postní almužnou prohloubilo víru farníků.

 


 

Křížové cesty

Velká Losenice

pondělí, středa, pátek, sobota

úterý, čtvrtek

neděle ráno

půl hodiny před euch. obětí

17.00 hod

7.15 hod

Malá Losenice

čtvrtek (kaple)

neděle (kaple)

17.30 hod

13.00 hod

Vepřová

čtvrtek

pátek

17.30 hod

15.00 hod

Havl. Borová

sobota

neděle

15.45 hod

8.45 hod

Sázava

neděle (kaple)

10.30 hod

Pořežín

čtvrtek (kaple)

18.00 hod

Oudoleň

sobota (kaple)

16.00 hod

 

 


 

 

Boží slovo v liturgii

Ne

Gn 22,1 – 2.9a 10-13.15-18

žalm 116

Řím 8,31b-34

Mk 9,2-10

Čt

Jer 17,5 – 10

žalm 1

Lk 16,19 – 31

Po

Dan 9,4b – 10

žalm 79

Lk 6,36 – 38

Gn 37,3 – 4.12 – 13a.17b – 28

žalm 105

Mt 21,33-43.45 – 46

Út

Iz 1,10.16 – 20

žalm 50

Mt 23,1 – 12

So

Mich 7,14 – 15.18 – 20

žalm 103

Lk 15,1 – 3.11 – 32

St

Jer 18,18 – 20

žalm 31

Mt 20,17 – 28

Ne

Ex 20,1 – 17

žalm 19

1Kor 1,22 – 25

Jan 2, 13 – 25