2. neděle v mezidobí BNeděle 18. ledna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Růženu a Jaromíra Veselých, rod Veselých a Růžičků

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Králíčkovu, Tomanovu,Temlovu a Řezáčovu

 

Pondělí 19. ledna

v 18.00 Velká Losenice–za rodiče Machovy, dceru Marii, rod Roseckých a Machů

 

památka sv.Anežky Římské, panny a mučedniceStředa 21. ledna

v 17. 00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a školní mládež

 

Čtvrtek 22. ledna

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

Pátek 23.ledna

v 18.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

památka sv.Františka Saleského, biskupa a učitele církveSobota 24. ledna

v 16.00 Oudoleň – za Ludmilu a Elišku Holasovy, oboje rodiče

 

3. neděle v mezidobíNeděle 25. ledna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Antonína a Marii Fiedlerovy a dceru Stanislavu

v 11.00 Velká Losenice – za Františka Koloucha, rodiče a sourozence

 


Svátost smíření

Velká Losenice –pátek – hodinu před eucharistickou obětí

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.15 – 14.45

 

Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – neděle 9.00 – 9.30 hod

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc leden 2015

Všeobecný :.Za vyznavače různých náboženství a za všechny lidi dobré vůle, aby společně usilovali o mír ve světě

Misijní : Za řeholníky a řeholnice, aby v tomto roce, který je věnován zasvěcenému životu, znovu objevili radost z následování Krista a s horlivostí se věnovali službě chudým.

Národní: Abychom plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali Boží vůli

Místní: Aby pokřtění čerpali ze svátosti křtu pro dobro své i ostatních