2.neděle v mezidobí  CNeděle 20. ledna

v 8.00    Velká Losenice –  za  farníky

v 9.30    Havlíčkova Borová  –  za  Miroslava Stránského,rodiče a sourozence

v 11.00  Velká Losenice –  za  Františka Koloucha, rodiče a sourozence

 

Pondělí 21. ledna

v  18.00 Velká Losenice – za rodinu Musilovu,Fiedlerovu, a Novotnovu

 

Středa 23. ledna

v 17.00 – Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Františku a Aloise Roseckých, živé a + rodu Roseckých a rod Králíčků

 

Čtvrtek  24. ledna     památka sv.Františka Saleského, biskupa a učitele církve

v 15.00 – Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 18.00 – Malá Losenice – za živé a + obyvatele M.Losenice (17.00 – sv.smíření)

 

svátek Obrácení sv.Pavla, apoštolaPátek 25. ledna

v 18.00 Velká Losenice –   za  rod Zachů

památka sv.Timoteje a Tita, biskupů


Sobota 26.ledna

v 16.00 Oudoleň  –   eucharistická oběť

3.neděle v mezidobí  C


Neděle 27. ledna

v 8.00    Velká Losenice –  za  farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová-  za Libuši a Adolfa Veselých,snachu Zdeňku a celý rod

v 11.00  Velká Losenice –  za  Jiřího Dejmala, manželku, rodiče a syna Petra

 


Farní knihovna :

Velká Losenice –   9.00 – 9.30 hod.

Svátost smíření :

Havlíčkova Borová – fara – čtvrtek 14.15-14.45 hod.

Velká Losenice – zpovědní místnost -pátek 17.30-17.50 hod.

Úmysly apoštolátu modlitby :  na měsíc leden  2019

Evangelizační : Za mládež, především za mladé v Latinské Americe, aby podle příkladu Panny Marie odpovídali na volání Pána a ohlašovali světu radost evangelia

Národní : Ať se církev stává v naší zemi znamením naděje pro budoucnost

Farní : Aby  jednota křesťanů začínala jednotou lásky v rodinách