Neděle 24. dubna     2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Marii a  Václava Krčálovy a oboje rodiče

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Roseckých + křest Tereza Zachová

 

Pondělí 25. dubna     svátek sv. Marka, evangelisty

v 8.00 Velká Losenice –  za Jiřinu Roseckou, manžela a syna

 

Středa 27. dubna

v 17.00 Velká Losenice –  eucharistická oběť pro děti a mládež za Vlastu a Jaroslava Morkusovy

 

Čtvrtek 28. dubna

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Karla a Františku Prostředních, syna, snachu, sourozence a rodiče a padlé ze Slavětína

Sázava

 

Pátek 29. dubna     svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

v 19.00 Velká Losenice – za Ludmilu a Jana Lacinovy a oboje rodiče

 

Sobota 30. dubna

v 17.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle 1. května     3. neděle velikonoční

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová- za Františka a Jiřinu Ondráčkovy a Marii Zychovou

v 11.00 Velká Losenice – za P. Jaroslava Bošinu, rodiče a sourozence

 

 


 

 

Májové pobožnosti

Velká Losenice

neděle v 10.30 hod.

M. Losenice

neděle v 18.45 hod.

Sázava

neděle v 19.00 hod.

Vepřová

neděle v 19.00 hod.

Havl. Borová

neděle v 18.00 hod.

Oudoleň

neděle v 19.00 hod.

 

 


 

 

Boží slovo v liturgii

Ne

Sk 5,12 – 16

žalm 118

Zj 1,9-11a12-13.17

Jan 20,19-31

Čt

Sk 5,27-33

Žl 34,2+9.17-18.

Jan 3,31-36

Po

1 Petr 5,5b-14

Žl 89,2-3.6-7

Mk 16,15-20

1 Jan 1,5-2,2

Žl 103,1-2.3-4.8

Mt 11,25-30

Út

Sk 4,32-37

Žl 93,1ab.1c-2.5

Jan 3,7b-15

So

Sk 6,1-7

Žl 33,1-2.4-5.18-19

Jan 6,16-21

St

Sk 5,17-26

Žl 34,2-3.4-5.6

Jan 3,16-21

Ne

Sk 5,27b-32.40b-41

Žl 30,2+4.5+6.11+12a+13b

Zj 5,11-14

Jan 21,1-19