2.neděle velikonoční A – Božího milosrdenstvíNeděle 27.dubna

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Miroslava Stránského,sourozence a rodiče

v 11.00 Velká Losenice – za Marii a Františka Sedlákovy, bratra Bohumíra a

oboje rodiče + křest Martin a Lucie Machovy


Pondělí 28. dubna

v 19.00 Velká Losenice – za Marii a Josefa Havlíčkovy a rod Starých

 

Středa 30.dubna

v 16.15 Velká Losenice – schůzka ministrantů

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Ladislava Marka a manželku

 

Čtvrtek 1. května

v 8.00 Velká Losenice – eucharistická oběť + májová pobožnost

v 9.30 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť + májová pobožnost


památka sv.Atanáše, biskupa a učitele církvePátek 2. května

v 19.00 Velká Losenice – za rodinu Bořilovu,Luncarovu a Lenku Juhovu

v 19.45 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady


svátek sv.Filipa a Jakuba, apoštolůSobota 3. května

v 11.00 Velká Losenice – na poděkování za 60 let života a duše v očistci

v 17.00 Oudoleň – za Josefa Ondráčka,rodiče,za Marii a Karla Musilovy a celý rod

 

Neděle 4.května                                                  3.neděle velikonoční A

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Františka Doležala a rodinu Doležalovu

v 11.00 Velká Losenice – za rodiče Havlíčkovy a Pibilovy

 


Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík – 9.00- 9.30 hod.

Svátost smíření :

Velká Losenice – pátek – 18.00-18.45 hod.

 

Májové pobožnosti

 

Velká Losenice

pátek -18.30

neděle v 18.00 hod.

M.Losenice

denně

v 19.00 hod.

Sázava

neděle

v 19.15 hod.

Vepřová

čtvrtek, pátek, neděle

v 19.00 hod.

Oudoleň

neděle v 19.00

sobota v 16.30 hod.

 

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc květen 2014

 

Všeobecný: Aby hromadné sdělovací prostředky byly nástrojem sloužícím pravdě a míru

Misijní : Aby Maria, Hvězda evangelizace, směřovala poslání církve k ohlašování Krista všem lidem

Národní: Aby doba přípravy na kněžství byla pro bohoslovce školou svatosti a moudrosti

Místní: Aby úcta k Panně Marii provázela život rodin ve farnosti a posilovala víru