20. neděle v mezidobí B Neděle 19.srpna

v 8.00 Velká Losenice – za rodinu Uttendorfskou, Vondrovu, syna a snachu

v 9.30 Havlíčkova Borová – za syna Ondřeje, otce, rod Němců a Prostřední

v 10.30 Malá Losenice – poutní – za živé a + obyvatele Malé Losenice

 

památka Panny Marie KrálovnyStředa 22.srpna

v 19.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Čtvrtek 23.srpna

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Marii a Miroslava Zvolánkovy a oboje rodiče

 

svátek sv.Bartoloměje, apoštolaPátek 24.srpna

v 15.00 Velká Losenice – Losík – katechetické setkání

v 19.00 Velká Losenice – za eucharistická oběť

 

Sobota 25.srpna

v 17.00 Oudoleň – za Boženu a Jaroslava Jonášovy, rodiče a sourozence

 

21. neděle v mezidobí B Neděle 26.srpna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Bedřicha Tonara, manželku a rod Tonarů

v 11.00 Velká Losenice – za Josefa a Josefu Šidlákovy, rod Šidláků a Dobrovolných

 


 

Svátost smíření:

Velká Losenice – pátek 18.00 – 18.45 hod.

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.15 – 14.45 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc srpen 2012

Všeobecný : Aby s vězni bylo zacházeno spravedlností a úctou k jejich lidské

důstojnosti

Misijní : Aby mladí lidé, povolaní následovat Krista, byli ochotní hlásat

evangelium ve všech končinách světa.

Národní : Aby rodiče a kmotři byli biřmovancům oporou a příkladem .

Místní: Aby přijetí svátosti biřmování, smíření a eucharistie posilovalo

u jednotlivců i celé farnosti život z víry.