Neděle 22. srpna 21. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Marii Stránskou, rodiče z obojí strany a bratry Jiřího a Josefa

v 11.00 Velká Losenice – za Josefa a Janičku Burešovy a Václava Pechu 

 

Pondělí 23. srpna

v 19.00 Velká Losenice za Františka Pátka, rodiče a sourozence

 

Čtvrtek 26. srpna

v 15.00 Havlíčkova Borová – za  Miroslava a Marii Zvolánkovy a celý rod

(14.30 – kostel – sv. smíření)

v 16.00 Velká Losenice – Losík – katechetické setkání


Pátek 27. srpna památka sv. Moniky

v 19.00 Velká Losenice –  za Františka a Antonii Roseckých

(18.30 – sv. smíření)


Sobota 28. srpna památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

v 17.00  Oudoleň  – eucharistická oběť

 

Neděle 29. srpna 22. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Františka a Jiřinu Ondráčkovy a Marii Zychovou + Jan Cacek

v 11.00 Velká Losenice – za Věru Houdkoou a duše v očistci

 


 

Boží slovo v liturgii

Ne

Joz 24,1-2,15-17.18b

žalm 34

Ef 5,21 – 32

Jan 6,60 – 69

Čt

1 Sol 3,7 – 13

žalm 90

Mt 24,42 – 51

Po

1 Sol 1-10

žalm 145

Mt 22,1-15

1 Sol 4,1-8

žalm 97

Mt 25,1 – 13

Út

Zj 21,9b – 14

žalm 145

Jan 1,45 – 51

So

1 Sol 4,9-11

žalm 98

Mt 25,14-30

St

1 Sol 2,9- 13

žalm 139

Mt 23,27 – 32

Ne

Dt  4,1-2.6-8

žalm 15

Jak 1,17-18.21b -22.27

Mk 7,1-8.14-15.21-23