Neděle 27. srpna 21. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice –   za  farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za  Anežku Brázdovou a manžela

v 11.00 Velká Losenice za rodiče Šidlákovy a syna Josefa

 

Pondělí 28. srpna          památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

ve 14.00  Velká Losenice – Losík –  katechetické setkání

v 19.00 Velká Losenice – za Marii a Václava Ondřejkovy a celý rod

 

Úterý 29. srpna        památka Umučení svatého Jana Křtitele

v 8.00 Velká Losenice – na úmysl dárce

v 15.00 Havlíčkova Borová –  za rodinu Lacinovu a Martinů

Pátek 1. září

v 17.00 Havlíčkova Borová – Vitus – posvícenské posezení

v 17.00  Pořežín – výročí Posvěcení kaple – za živé a zemřelé obyvatele Pořežína

v 18.00  Pořežín – setkání Pastorační a ekonomické rady

 

Sobota 2. září

v 17.00  Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle 3. září slavnost Výročí Posvěcení kostela (22. neděle v mezidobí)

v 8.00 Velká Losenice – za farníky                    

v 9.30 Havlíčkova Borová – výročí posvěcení kostela – za dceru Evu, bratra Vladimíra a za rod Tonarů a Dvořáků

v 11.00 Velká Losenice za Bohuslava Paulíčka, manželku, dva zetě

 


 

Boží slovo v liturgii

Ne

Iz 22,19-23

žalm 138

Řím 11,33-36

Mt 16,13-20

Čt

1 Sol 3,7-13

žalm 90

Mt 24,42-51

Po

1 Sol 1,1-10

žalm 149

Mt 23,13-22

1 Sol 4,1-8

žalm 97

Mt 25,1-13

Út

1 Sol 2,1-8

žalm 139

Mt 23,23-26

So

1 Sol 4,9-11

žalm 98

Mt 25,14-30

St

1 Sol 2,9-13

žalm 139

Mt 23,27-32

Ne

Jer 20,7-9

žalm 63

Řím 12,1-2

Mt 16,21-27