22.neděle v mezidobí ANeděle 31.srpna

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová za Václava a Růženu Štefovy, sourozence a rodiče

z obojí strany

v 11.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Pondělí 1.září

v 15.00 Havlíčkova Borová – bohuslužba pro děti, na zahájení školního roku

– za zemřelé rodiče

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

v 17.30 Velká Losenice – táborák na zahájení školního roku


Úterý 2.září

ve 14.30 Havlíčkova Borová – pohřeb paní Milady Stejskalové (*1929)

 

Středa 3. září památka sv.Řehoře Velikého,papeže a učitele církve

v 18.00 Pořežín – kaple – za živé a zemřelé obyvatele Pořežína

 

Pátek 5.září

v 19.00 Velká Losenice – za Marii a Lucinku Lacinovy

v 19. 45 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady


Sobota 6.září

v 11.00 Havlíčkova Borová – svatba Lenka Šmerausová+ Josef Nevole

v 17.00 Oudoleň – za rodinu Zvolánkovu, syna Vladimíra a ten celý rod

 

23.neděle v mezidobí A Výročí posvěcení kostelaNeděle 7. září

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Františka Němce,manželku,syna Josefa a celý rod

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Roseckých Pelikánovu a Lacinovu

v 15.00 Havlíčkova Borová – koncert – kostely naplněné hudbou

 


Farní knihovna: od 7.9. 2014 – Velká Losenice – Losík – 9.00-9.30 hod

Svátost smíření : Velká Losenice – pátek 18.00-18.45 hod,

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc září 2014

Všeobecný : Aby mentálně postižené osoby byly obklopeny láskou a pomocí, kterou potřebují k důstojnému životu.

Misijní : Aby křesťané inspirováni Božím slovem sloužili chudým a trpícím

Národní: Za moudrost a Ducha Svatého pro všechny děti a studenty, jejich rodiče a učitele

Místní: Aby získávání vědomostí vedlo k lepšímu poznávání a větší lásce k Bohu a bližním ve společenství.