slavnost VÝROČÍ ZASVĚCENÍ KOSTELANeděle 5. září

v 8.00 hod. odjezd autobusu od kostela z Velké Losenice přes Malou Losenici

a Vepřovou do Havlíčkovy Borové na farní shromáždění

v 9.00 Havlíčkova Borová za Františka Němce, manželku, syna a celý rod

+ žehnání farního praporu

v 12.30 – odjezd autobusu z Havlíčkovy Borové do Velké Losenice

(přes Malou Losenici a Vepřovou)


svátek Narození Panny MarieStředa 8.září

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a školní mládež

za rodiče Němcovy a celý rod

Čtvrtek 9.září

v 15.00 Havlíčkova Borová – za rodiče Lacinovy, Martinů a sourozence

v 19.00 Vepřová – za živé a zemřelé obyvatele Vepřové (18.00 -sv.smíření)


Pátek 10. září

v 19.00 Velká Losenice – za Marii a Lucii Lacinovy

Sobota 11. září

v 17.00 Oudoleň – za Františka a Annu Ondráčkovy, rodiče, sourozence a zetě Ladislava

24.neděle v mezidobíNeděle 12. září

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová- za Růženu a Václava Štefovy, rodiče a sourozence

v 11.00 Velká Losenice – za Marii Sedlákovou, oboje rodiče a rod Roseckých


Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík : Ne 9.00 – 11.00

Svátost smíření:

Velká Losenice – hodinu před eucharistickou obětí (kromě Ne)

Havlíčkova Borová – čtvrtek – 14.00- 14.40 hod.

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc září 2010

Všeobecný : Aby hlásání Božího slova v méně rozvinutých oblastech světa obnovovalo srdce lidí a povzbuzovalo je k aktivní práci pro opravdový společenský pokrok

Misijní : Abychom otvírali svá srdce lásce, a tak učinili konec četným válkám a konfliktům, jimiž stále krvácí náš svět

Národní: Aby děti v našich školách byly nejen vzdělávány, ale i vychovávány k osvědčeným mravním hodnotám

Místní : Aby rodiče i škola daly dětem to nejlepší pro získání věčného života