24.neděle v mezidobíNeděle 11.září

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Františka Němce, manželku, syna Josefa a celý rod

v 11.00 Velká Losenice – za Miroslavu a Růženku Machovy, Jiřího, Huberta a

Romana Macha a rodiče a Jaroslavu Strnadovu

 

svátek Povýšení svatého křížeStředa 14. září

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Marii Zárubovou

v 19.00 Velká Losenice – na poděkování za 60 let života a Boží ochranu pro celou

rodinu

 

památka sv.Ludmily, mučednice


Pátek 16.září

v 19.00 Velká Losenice – za Václava a Boženu Milfaitovy,syna Václava a Libušku

 

Sobota 17. září

v 11.00 Havlíčkova Borová – svatba – Marie Smejkalová + Daniel Toman

v 17.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

25.neděle v mezidobí


Neděle 18. září

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Miroslava Stránského,rodiče a sourozence

v 11.00 Velká Losenice – za Josefa a Josefu Šidlákovy,rod Šidláků a Dobrovolnů


Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík – neděle 9.00 – 9.30 hod

 

 

Svátost smíření :

Havlíčkova Borová – středa – kostel 14.30 -14.50 hod.

Velká Losenice – pátek – 18.00 – 18.45 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc září 2016

Všeobecný : Aby každý člověk přispíval k obecnému dobru a povznesení společnosti, v níž lidská osoba bude středem pozornosti.

Evangelizační : . Aby si křesťané, kteří přijímají svátosti a rozjímají o Písmu svatém, stále více uvědomovali své poslání šířit evangelium.

Národní: Ať Duch Svatý pomáhá všem rodičům, vychovatelům, učitelům, kněžím a katechetům v jejich evangelizačním poslání a povolání.

Farní : Aby získávání vědomostí, nejen ve škole, prohlubovalo víru a

přibližovalo v lásce k Bohu a lidem