25.neděle v mezidobí BNeděle 23.září

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Václava a Růženu Štefovy, sourozence a rodiče z obojí strany

v 11.00 Velká Losenice – za Ludvíka a Annu Lánovy, rodiče a sourozence

 

Pondělí 24.září

v 19.00 Velká Losenice – za rodinu Sedlákovu a Jana Velkova

 

Úterý 25.září

v 19.00 Vepřová – za živé a zemřelé obyvatele Vepřové (18.00 – sv.smíření)


Středa 26.září

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Boženu a Václava Milfaitovy, syna, dceru a jejich rody

 

památka sv.Vincence z Paula, knězeČtvrtek 27.září

v 19.00 Malá Losenice – za živé a + obyvatele M.Losenice (18.00 – sv.smíření)

 

slavnost SV.VÁCLAVA, mučedníka, Pátek 28.září

hlavního patrona českého národa

v 8.00 Velká Losenice – za Václava Lodína, manželku, syna a ten rod

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodiče Jonákovy, Klementovy a Němcovy

 

26.neděle v mezidobí BNeděle 30.září

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodinu Doležalovu, dva syny a dceru

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Štěrbovu, Pohankovu, syna Josefa, vnoučata Péťu a Mirečku

 


 

Svátost smíření:

Velká Losenice – pondělí 18.00 – 18.45 hod.

 

Farní knihovna

Velká Losenice – Losík 9.00 – 9.30

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc září 2012

 

Všeobecný : Aby politici vždy jednali s poctivostí, bezúhonností a láskou k pravdě.

Misijní : Aby křesťanské komunity měly rostoucí ochotu posílat misionáře, kněze a laiky, spolu s konkrétními prostředky, nejchudším církvím.

Národní : Za světlo Ducha Svatého pro správné uspořádání životních hodnot.

Místní: Aby získávání vědomostí vedlo k lepšímu poznávání a větší lásce k Bohu