26.neděle v mezidobíNeděle 25. září

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Václava Krčála, rodiče a švagra

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Sobotkovu a Kamarádovu

+ křest Jakub Rosecký

Pondělí 26.září

v 19.00 Velká Losenice – za rodinu Sedlákovu a Jana Velkova

 

Úterý 27.září

v 19.00 Velká Losenice – za Marii a Lucinku Lacinovy

 

slavnost sv.Václava, mučedníka,

hlavního patrona českého národa

Středa 28. září

v 8.00 Velká Losenice – za Václava a Boženu Lodínovy,syna Václava a ten rod

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Václava a Růženu Štefovy,ob. rodiče a sourozence

 

památka sv.Terezie od Dítěte Ježíše,

panny a učitelky církve

Sobota 1. října

v 17.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

27.neděle v mezidobíNeděle 2. října

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Františka Janáčka, sourozence a rodiče z ob. strany

v 11.00 Velká Losenice – za Františka Hřebíčka a syna


 

Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík – neděle 9.00 – 9.30 hod

 

Modlitba růžence

Velká Losenice

sobota – 17.00 hod. neděle 7.20 a 10.20 hodin

Malá Losenice

neděle v 19.00 hod.

Sázava

neděle ve 13.00 hod. ( Obecní úřad )

Vepřová

neděle v 18.00 hodin

Havl. Borová

neděle v 8.50 hod.

Oudoleň

sobota – před eucharistickou obětí

 

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc říjen 2016

 

Všeobecný : Aby novináři při výkonu svého povolání byli vždy obdařeni úctou k pravdě a vytříbeným smyslem pro etiku.

Evangelizační : Aby Světový den modliteb za misie obnovil ve všech křesťanských společenstvích radost a odpovědnost za zvěstování evangelia.

Národní: Ať se náš národ vrátí ke svým křesťanským kořenům a naši biskupové ať mají odvahu jasně se svým slovem vyjadřovat k problémům ve společnosti.

Farní : Aby modlitba růžence posilovala víru farnosti a úctu k Panně Marii.