Neděle 27. září     26. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová- za Františka Němce a rodiče+ křest Anežka Štěpánová

v 11 00 Velká Losenice- za Ludmilu a Jaroslava Weishauptovy, jejich rodiče a sourozence + křest Josef Konfršt


Pondělí     28. září     slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

v 8.00 Velká Losenice – za Boženu a Václava Lodínovy syna Václava a dceru  Miroslavu

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Václava a Růženu Štefovy, sourozence a ob. rodiče

 

Středa     30. září     památka sv. Jeronýma, kněze a učitele

v 17.00  Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež za rodiče Mokrých a Zychovy a vnučku Renatu

 

Čtvrtek     1. října     památka sv.Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

v 15.00   Havlíčkova Borováeucharistická oběť

 

Pátek     2. října     památka svatých andělů strážných

v 18.00 Velká Losenice –  za rodinu Luncarovu, Bořilovu a Lenku Juhovu

v 18.45 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady

 

Sobota     3. října

v 17.00 Oudoleň – výročí posvěcení kaple –  eucharistická oběť

 

Neděle 4.října     27. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za manžela a rodinu Kolouchovu, Havlíčkovu, Říčanovu a Medovu

v 11 00 Velká Losenice za Františka Lemperu, rodiče, rodiče Činčerovy, živé a zemřelé toho rodu

 

 


 

 

Svátost smíření:

Havlíčkova Borová – fara – čtvrtek – 14.00-14.50 hod.

Velká Losenice – zpov. místnost – pátek – 17.30-17.50 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc září 2020

Evangelizační: Modleme se, aby zdroje naší planety nebyly drancovány, ale sdíleny spravedlivě a ohleduplně.

Národní: Za nezávislost veřejnoprávních médií – ať pod ochranou sv. Václava politici hájí pravdu, spravedlnost a dobro všech.

Farní: Aby získávání vědomostí vedlo k lepšímu poznávání a větší lásce k Bohu

 

Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc říjen 2020

Evangelizační: Modleme se, aby laici, zejména ženy, v síle svého křtu měli větší podíl na odpovědnosti v církevních institucích.

Národní: Za misie – ať je na přímluvu sv. Jana Nepomuka Neumanna s nadšením podporujeme, šíříme radost evangelia a pomáháme potřebným.

Farní: Aby  společná modlitba růžence posilovala společenství naší farnosti.

 

 


 

 

Modlitba růžence

Velká Losenice

pondělí, středa, pátek – před euch. obětí,

úterý, čtvrtek, sobota – 18.00 hod.

neděle 7.20  a 10.20 hodin

Malá Losenice

čtvrtek, neděle v 19.00 hod.

Sázava

neděle ve 13.00 hod.

Vepřová

úterý, čtvrtek, neděle v 18.00 hodin

Pořežín

pátek v 18.00 hodin

Havl. Borová

čtvrtek v 14.30 , neděle v 8.50 hod.

Oudoleň

sobota – před eucharistickou obětí

 

 


 

 

Boží slovo v liturgii

Ne

Ez 18,25-28

Žalm 25,4-5.6-7.8-9

Flp 2,1-11

Mt 21,28-32

Čt

Job 19,21-27

Žalm l 27,7-8a.

Lk 10,1-12

Po

Mdr 6,9-211

Žalm Kron 29,11

1 Petr 1,3-6;2,21b-24

Mt 16,24-27

Job 38,1.12-21; 40,3-5

Žalm 139,

Lk 10,13-16

Út

Dan 7,9-10.13-14

Žalm 138(137)

Jan 1,47-5

So

Job 42,1-3.5-6.12-16

Žalm 119

Lk 10,17-24

St

Job 9,1-12.14-16

Žalm 88,10bc

Lk 9,57-62

Ne

Iz 5,1-7  Žalm 80,

Flp 4,6-9

Mt 21,33-43