Neděle 25. září     26. neděle v mezidobí C

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová – za Václava a Marii Havlíčkovy, syna Lubomíra, rod Havlíčků a Jonáků

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Sedlákovu, Hančovu a vnučku Janičku

 

Pondělí 26. září

v 19.00 Velká Losenice –  na úmysl dárce

 

Úterý 27. září

v 19.00 Velká Losenice – za rod Pátků, Augustinů a Rakušanů

 

Středa 28. září     slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

v 8.00 Velká Losenice – za Boženu a Václava Lodínovy, syna Václava

v 9.30 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

Čtvrtek 29. září     svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

v 8.00 Velká Losenice –  eucharistická oběť

 

Sobota 1. října     památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

v 17.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle 2. října     27. neděle v mezidobí C

v 8.00 Velká Losenice – za farníky + ADORACE

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Františka Němce,bratra Josefa a rodiče

v 11.00 Velká Losenice – za Bohuslava Paulíčka, manželku a dva zetě

 


 

Modlitba růžence

Velká Losenice

sobota – 17.00 hod.    neděle 7.20  a 10.20 hodin

Malá Losenice

neděle v 19.00 hod.

Sázava

sobota v 19hod. neděle ve 13.00 hod.

Vepřová

neděle v 18.00 hodin

Havl. Borová

neděle v 8.50 hod.

Oudoleň

sobota – před eucharistickou obětí

 


 

Boží slovo v liturgii

Ne

Am 6,1a 4-7

žalm 146

1Tim 6,11-16

Lk 16,19-31

Čt

Dan 7,9-10.13-14

žalm 138

Jan 1,47-51

Po

Job 1,6-22

žalm 17

Lk 9,46-50

Job 38,1.12-21 40,3-5

žalm 139

Lk 10,13-16

Út

Job 3,1-3.11-17.20-23

žalm 88

Lk 9,51-56

So

Job 42,1-3.5-6 12-16

žalm 119

Lk 10,17-24

St

Mdr 6,9-21

1 Kron 29

1 Petr 1,3-6. 2,21b-24

Mt 16,24-27

Ne

Hab 1,2-3; 2,2-4

žalm 95

2 Tim 1,6-8.13-14

Lk 17,5-10