26.neděle v mezidobí Neděle 25.září

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl.Borová –za rodiče Klementovy, syny, snachu rodiče Němcovy a syna

v 11.00 Velká Losenice – za Ludvíka a Annu Lánovy, rodiče a sourozence

památka sv.Vincence z Paula,knězeÚterý 27.září

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Marii a Lucii Lacinovy

svátek sv.Václava ,mučedníka, hlavního patrona českého národaStředa 28.září

v 8.00 – Velká Losenice – za Václava Lodína,manželku a syna Václava

v 9.30 – Havlíčkova Borová – za Havelkovy a Bojanovských

památka sv.Jeronýma, kněze a učitele církvePátek 30.září

v 19.00 Velká Losenice – za Václava,Marii a Zuzanu Sedlákovy, vnučku Janičku a Jana Velkova

památka sv.Terezie od Dítěte Ježíše Sobota 1. října

v 17.00 Oudoleň – Posvícení – za rodiče Musilovy, Slámovy a živé a + členy těchto rodů

27.neděle v mezidobíNeděle 2.října

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl.Borová –za Václava Krčála, švagra a rodiče z obojí strany

v 11.00 Velká Losenice – za rodiče Vaňkátovy, rod Vaňkátů, Zikmundů a Roseckých


Modlitba Růžence

Velká Losenice

úterý, středa, pátek – před euch. obětí

sobota – 18.00 hod.

neděle7.20 a 10.20 hodin

Malá Losenice

neděle v 19.00 hod.

Sázava

neděle ve 13.00 hod. (Obecní úřad)

Vepřová

neděle v 18.00 hodin

Havlíčkova Borová

neděle v 8.50 hod.

Oudoleň

sobota – před eucharistickou obětí

Farní knihovna:

Velká Losenice – neděle 9.00-11.00 hod.


Svátost smíření:

Velká Losenice – pátek hod. před eucharistickou obětí

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc říjen 2011

Všeobecný : Aby se nová evangelizace rozvíjela v nejstarších křesťanských zemích

Misijní : Aby slavení Světového dne modliteb za misie vyústilo v obnoveném závazku k evangelizaci.

Národní Aby pomazání ke královskému kněžství nás uschopňovalo pro službu

církvi a světu.

Místní: Aby modlitba růžence byla nedílnou součástí života našich rodin