27. neděle v mezidobí BNeděle 7. října

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Josefa Němce, vnuka Ondřeje, rod Němců

v 11.00 Velká Losenice – za rod Bauerů, Chvátalů, Pojmanů a Jiřího Podrackého

 

Pondělí 8.října

v 19.00 Velká Losenice – za Josefa Němce, otce, rodiče Roseckých a Salašovy

 

Středa 10.října

v 15.00 Velká Losenice – DRAKIÁDA + opékání buřtů – sraz v Losíku

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež


Čtvrtek 11.října

v 15.00 Havlíčkova Borová – Ludvíka a Václava Šorfovy

 

Pátek 12.října

v 19.00 Velká Losenice – za Jana Vytlačila a rodiče

 

Sobota 13.října

v 6.00 odjezd z Velké Losenice do Prahy na blahořečení 14 frant. mučedníků

(v 5.30 z Oudoleně přes H.Borovou,Vepřovou a M.Losenici)

 

28. neděle v mezidobí BNeděle 14. října

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Miroslava Stránského, sourozence a rodiče

v 11.00 Velká Losenice – za rodiny Králíčkovu, Tomanovu a Temlovu

 


 

Svátost smíření:

Velká Losenice – pátek 18.00 – 18.45 hod.

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.00 – 14.45 hod.

 

Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík 9.00 – 9.30 hod.

 

Modlitba růžence:

Velká Losenice

pondělé, středa, pátek – před euch. obětí,

úterý, čtvrtek, sobota – 18.00 hod.

neděle 7.20 a 10.20 hodin

Malá Losenice

čtvrtek, neděle v 19.00 hod.

Sázava

neděle ve 13.00 hod. ( Obecní úřad )

Vepřová

úterý, čtvrtek, neděle v 18.00 hodin

Pořežín

pátek v 18.00 hodin

Havl. Borová

čtvrtek v 14.30 , neděle v 8.50 hod.

Oudoleň

sobota – před eucharistickou obětí

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc říjen 2012

Všeobecný : Aby se nová evangelizace rozvíjela v nejstarších křesťanských zemích.

Misijní : Aby slavení Světového dne modliteb za misie vyústilo v obnoveném závazku k evangelizaci

Národní : Aby pomazání ke královskému kněžství nás uschopňovalo pro službu církvi a světu.

Místní: Aby společná modlitba růžence posilovala společenství naší farnosti