28.neděle v mezidobí ANeděle 12.října

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za živé a zemřelé členy rodiny Janáčkovy

+ křest Jiří Stránský

v 11.00 Velká Losenice – za rod Bauerů, Chvátalů, Pojmanů, Jiřího a Alenku

 

Pondělí 13.října

v 7.30 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

sv. Terezie od JežíšeStředa 15.října

v 16.15 Velká Losenice – ministrantská schůzka

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Jana Vytlačila a rodiče, rod Kubátů a Kulhánků

 

Čtvrtek 16.října

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

Pátek 17.října

v 19.00 Velká Losenice – za Miloslava a Josefa Starého,oboje rodiče a rod Havlíčků

 

 

29.neděle v mezidobí ANeděle 19.října

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za Františku a Ludvíka Andresovy a nemocnou Haničku

+ křest Magdaléna Zvolánková

10.30 Vepřová – výročí posvěcení kaple – za farníky

 


Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – 9.00-9.30 hod

Svátost smíření :

Velká Losenice – pátek 18.00-18.45 hod,

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.00-14.45 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc říjen 2014

 

Všeobecný : Za oblasti světa zasažené válkou a násilím, aby jim Pán daroval pokoj a mír.

Misijní : Aby oslavy Světového dne misií probudily v každém věřícím nadšení k hlásání evangelia po celém světě.

Národní: Aby nás úcta k Panně Marii vedla k pozornosti vůči Božímu slovu a k pohotové službě bližním.

Místní: Aby společná modlitba růžence v rodinách posilovala víru a lásku rodin