28.neděle v mezidobí C Neděle 13.října

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová- za živé a zemřelé členy rodiny Janáčků

v 11.00 Velká Losenice – za rodiče Sobotkovy a Havlíčkovy a sourozence

+ křest Filip Konfršt


Pondělí 14.října

v 19.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Středa 16.října

v 16.15 Velká Losenice – sakristie – ministrantská schůzka

v 17.00 Velká Losenice – bohoslužba pro děti a mládež

za rodiny Kamarádovu,Němcovu,Loukotovu Špinarovu a Roseckých

 

památka sv.Ignáce Antoichijského, biskupa a mučedníka Čtvrtek 17.října

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

svátek sv.Lukáše, evangelisty Pátek 18.října

v 19.00 Velká Losenice – za rod Nedělků, Sobotků,Kubátů a Uttendorfských

 

Sobota 19.října

v 17.00 Oudoleň – za živé a zemřelé členy rodiny Holasovy a Málkovy

 

29.neděle v mezidobí C Neděle 20.října

v 8.00 Velká Losenice- za Františka Tomana,ob.rodiče a sourozence Marii a

Stanislava

v 9.30 Havlíčkova Borová- za Františka Doležala a rodinu Doležalovu

v 10.30 Vepřová – výročí posvěcení kaple – za farníky

 


 

Svátost smíření :

Velká Losenice – pátek – 18.00-18.45 hod.

Havlíčkova Borová – fara – čtvrtek – 14.00-14.45 hod.

 

Farní knihovna : Velká Losenice – neděle 9.00 – 9.30 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc říjen 2013

Všeobecný: Za ty, kdo se cítí obtíženi životem do té míry,že si jej přejí ukončit,aby zakusili

blíztkost Boží lásky.

Misijní : Aby slavení Světového misijního dne povzbudilo všechny křesťany ve vědomí, že jsou nejen příjemci, ale též hlasateli Božího slova

Národní: Aby Bůh nepřestával posílat dělníky na svou vinici.

Místní: Aby modlitba růžence posilovala víru církve a úctu k Panně Marii

jednotlivých věřících, celého farního společenství, našeho národa a celé církve